En mångsidig överblick över världen av miljöanpassad formgivning

Nästa utställning i Valencia, Centro del Carmen 11 April - 19 Maj 2013

NowHere Finland och miljöanpassad formgivning

NowHere Finland 2012 fokuserar på miljöanpassad formgivning – såväl på konkreta produkter och verk som på gärningar och koncept.

I miljöanpassad formgivning planeras produkterna på så sätt att deras miljöbelastning blir nästintill obefintlig. I planeringen beaktas produktens hela livscykel från råmaterial och tillverkning till kassering.

Verken till utställningen valdes av formgivaren Harri Koskinen, professor Pirjo Kääriäinen, grafiska designern Timo Berry och länskonstnären i formgivning Paula Susitaival.

Till utställningen valdes verk och prestationer av sammanlagt 47 upphovsmän, företag eller arbetsgrupper.

 

AKTUELLT

NowHere Finland 2012 i Madrid

Utställningen NowHere Finland 2012 har uppmärksammats med mycket bra feedback i medier i Madrid. Nedan finns länkar till publicerade artiklar:

http://www.finlandia.es/public/default.aspx?contentid=262080&nodeid=36827&contentlan=1&culture=fi-FI

http://www.madrid.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=375&catid=16&Itemid=35&lang=fi

http://es.globedia.com/museo-nacional-artes-decorativas-acoge-exposicion-nowhere-finland-2012

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/19/madrid/1350674382_158243.html

http://www.elimparcial.es/contenido/113613.html

Spanska utbildnings-, kultur- och idrottsministeriet har producerat en presentationsfilm av utställningen. Den finns på adressen:

http://www.youtube.com/watch?v=GF12MrPSFRU&list=2865164D11CDD3D7

Finlands ambassad i Spanien och Finlandsinstitutet i Madrid har arbetat flitigt med information och PR. Som bäst förs förhandlingar om eventuella platser där utställningar kanske kan komma att visas senare. Miljöanpassad formgivning är just nu på topp i Spanien!

Utställningen NowHere Finland 2012 i Sibeliushuset i Lahtis

Utställningens Finlandsturné avslutades i Sibeliushuset i Lahtis. Under perioden 4–22.9.2012 besöktes utställningen av 1 933 gäster. Upphängningen av utställningen i Snickarverkstaden planerades av länskonstnären i formgivning Paula Susitaival från Tavastlands konstkommission. Den 24 september var det åter dags att packa in utställningen och skicka den mot Madrid, där den öppnas för allmänheten den 19 oktober 2012.